3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 35 714,1 708,8 324,5
Jihočeský kraj 0 0 6 920,1
Jihomoravský kraj 13 470,1 384,4 5 652,7
Karlovarský kraj 42,1 979,4 1 306,6
Kraj Vysočina 0 169,7 4 377,9
Královéhradecký kraj 5 598,1 323,7 2 430,5
Liberecký kraj 0 293,6 4 993,7
Moravskoslezský kraj 4 493,0 4 418,9 6 858,7
Olomoucký kraj 5 735,3 3 242,5 0
Pardubický kraj 0 0 3 799,0
Plzeňský kraj 5 752,3 309,6 1 343,2
Středočeský kraj 239 2 846,3 6 510,8
Ústecký kraj 0 605,3 7 108,0
Zlínský kraj 0 571 4 353,2
Celkem ČR 71 044,0 14 853,1 55 978,7
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha 589,9 3 983,9 726
Jihočeský kraj 0 625,6 940,3
Jihomoravský kraj 0 621,2 909
Karlovarský kraj 212,2 3 974,3 276,6
Kraj Vysočina 0 120,6 383,9
Královéhradecký kraj 248,3 378,3 374,4
Liberecký kraj 0 205,2 314,8
Moravskoslezský kraj 579 1 304,9 711,2
Olomoucký kraj 71,5 1 260,8 276,1
Pardubický kraj 0 416,4 318,8
Plzeňský kraj 0 291,6 542,8
Středočeský kraj 86,5 831,6 842,9
Ústecký kraj 455,1 836,3 498,8
Zlínský kraj 0 1 669,5 403,9
Celkem ČR 2 242,5 16 520,1 7 519,4
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 896,7 1 133,1 234,8
Jihočeský kraj 154 163,2 98,8
Jihomoravský kraj 453 199,1 135,9
Karlovarský kraj 0 265,7 39,5
Kraj Vysočina 769,6 248,7 0
Královéhradecký kraj 0 150,5 264,8
Liberecký kraj 0 0 181,1
Moravskoslezský kraj 715,8 234,6 113,2
Olomoucký kraj 387,5 110,3 256,1
Pardubický kraj 345,4 177,9 503,4
Plzeňský kraj 805,4 36,1 131,2
Středočeský kraj 552,1 803,3 36,9
Ústecký kraj 312,8 261,2 241,8
Zlínský kraj 519,7 39,8 84,9
Celkem ČR 5 912,0 3 823,6 2 322,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)