3.2.1 Náklady podle druhu zdravotní péče po letech

Rok
Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 33 112,7 33 837,8 34 005,8 33 869,7 35 239,6 36 605,8 38 574,5
Středočeský kraj 7 638,1 8 012,1 8 175,6 8 599,4 8 678,9 9 813,2 10 063,3
Jihočeský kraj 5 723,9 5 816,8 5 882,9 6 022,8 6 551,9 6 804,9 7 032,8
Plzeňský kraj 6 750,2 7 247,4 6 913,1 6 894,7 7 134,7 7 409,9 7 563,4
Karlovarský kraj 1 980,3 2 065,3 2 091,2 2 364,7 2 545,7 2 594,2 1 521
Ústecký kraj 7 059,5 6 932,1 7 101,6 7 022,0 7 193,9 7 678,9 8 096,5
Liberecký kraj 4 812,4 4 894,9 4 878,2 4 781,0 5 021,5 5 243,7 5 307,5
Královéhradecký kraj 7 571,5 7 753,3 7 747,3 7 784,2 7 994,3 8 301,0 8 700,7
Pardubický kraj 3 401,9 3 425,5 3 520,2 3 535,5 3 684,7 3 798,6 3 828,7
Kraj Vysočina 4 000,1 4 017,2 4 088,9 4 078,4 4 305,6 4 533,1 4 785,3
Jihomoravský kraj 16 848,7 17 182,9 17 419,3 17 668,4 18 360,2 19 603,5 20 753,3
Olomoucký kraj 7 551,0 7 843,6 7 789,2 7 877,2 8 320,1 8 712,8 9 265,4
Zlínský kraj 4 276,8 4 624,4 4 540,0 4 512,1 4 586,2 4 840,8 5 128,3
Moravskoslezský kraj 14 265,5 14 448,1 14 668,3 14 616,6 15 149,3 15 676,9 16 330,9
Celkem ČR 124 992,6 128 101,6 128 821,5 129 626,7 134 766,6 141 617,4 146 951,6
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha 4 953,0 4 986,7 4 904,1 5 108,6 4 290,6 4 817,4 .
Středočeský kraj 1 219,4 1 215,8 1 219,4 1 265,4 1 261,9 1 696,4 .
Jihočeský kraj 1 280,0 1 262,7 1 278,7 1 245,6 1 322,0 1 510,2 .
Plzeňský kraj 822,2 905,8 916,1 913,1 792,2 773 .
Karlovarský kraj 4 819,1 4 562,9 4 653,0 4 750,5 4 037,7 4 312,3 .
Ústecký kraj 1 121,9 1 217,3 1 344,7 1 597,4 1 472,5 1 692,9 .
Liberecký kraj 570,8 630,8 561,4 500,4 448,9 493,6 .
Královéhradecký kraj 1 087,3 1 062,3 1 046,9 851,3 594,2 982,1 .
Pardubický kraj 661,5 695,1 697,8 557,9 685,3 736,9 .
Kraj Vysočina 406,4 693,7 482,3 508,4 516,3 508,7 .
Jihomoravský kraj 1 182,4 1 212,5 1 203,7 1 172,6 1 227,6 1 509,6 .
Olomoucký kraj 1 255,1 1 294,1 1 263,4 1 210,5 1 091,5 1 476,9 .
Zlínský kraj 857,1 857,2 862,9 869,2 926,7 983,4 .
Moravskoslezský kraj 2 480,3 1 952,4 2 366,2 2 315,0 2 344,2 2 484,8 .
Celkem ČR 22 720,5 22 549,2 22 800,5 22 865,6 21 011,6 23 978,3 .
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 1 643,2 1 745,5 1 749,5 1 635,7 1 861,2 2 192,8 2 477,4
Středočeský kraj 1 200,5 1 157,9 1 256,8 1 143,6 1 206,1 1 281,8 1 554,5
Jihočeský kraj 349,6 361,2 366,2 332,7 369,8 412,3 419,4
Plzeňský kraj 880,4 871,8 879 844,3 941 968,3 1 069,6
Karlovarský kraj 227,9 241,2 237,3 200,2 273,5 276,9 322,5
Ústecký kraj 964,5 911,8 926 889,3 867,4 800,3 872,4
Liberecký kraj 138,5 139,2 139,2 140,5 154,4 166,2 191,3
Královéhradecký kraj 330,5 310 272,2 314,3 503 374 538
Pardubický kraj 904,1 905,9 911,6 833,6 942,6 985,8 1 051,9
Kraj Vysočina 870,8 918,1 887,3 867,7 945,8 973,5 1 023,9
Jihomoravský kraj 693,1 793 723 707 702,2 795,2 798,2
Olomoucký kraj 673,1 673,5 678,7 638 749,8 744,7 773,1
Zlínský kraj 588,9 576,9 595,4 565,1 620,7 638,8 804,4
Moravskoslezský kraj 936,4 967,5 937,7 894,3 1 010,6 1 034,7 1 267,6
Celkem ČR 10 401,5 10 573,5 10 559,7 10 006,3 11 148,0 11 645,3 13 164,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)