3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 37 340,7 912,7 321,1
Středočeský kraj 226,6 3 058,7 6 777,9
Jihočeský kraj 0 0 7 032,8
Plzeňský kraj 5 944,6 232,6 1 386,2
Karlovarský kraj 0 171,8 1 349,2
Ústecký kraj 0 629,1 7 467,4
Liberecký kraj 0 295,2 5 012,3
Královéhradecký kraj 5 892,7 320,8 2 487,1
Pardubický kraj 0 0 3 828,7
Kraj Vysočina 0 180,3 4 605
Jihomoravský kraj 14 548,5 301,7 5 903,1
Olomoucký kraj 5 900,2 3 365,2 0
Zlínský kraj 0 609,3 4 519
Moravskoslezský kraj 4 669,9 4 373,8 7 287,2
Celkem ČR 74 523,4 14 451,2 57 977
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha . . .
Středočeský kraj . . .
Jihočeský kraj . . .
Plzeňský kraj . . .
Karlovarský kraj . . .
Ústecký kraj . . .
Liberecký kraj . . .
Královéhradecký kraj . . .
Pardubický kraj . . .
Kraj Vysočina . . .
Jihomoravský kraj . . .
Olomoucký kraj . . .
Zlínský kraj . . .
Moravskoslezský kraj . . .
Celkem ČR . . .
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 944,6 1 130,7 402,1
Středočeský kraj 570 950,6 33,9
Jihočeský kraj 146 172,4 101
Plzeňský kraj 825,2 110,1 134,3
Karlovarský kraj 0 281 41,5
Ústecký kraj 325,5 304,7 242,2
Liberecký kraj 0 13,9 177,4
Královéhradecký kraj 0 184,9 353,1
Pardubický kraj 368 163,6 520,3
Kraj Vysočina 777 246,9 0
Jihomoravský kraj 463,1 192,8 142,4
Olomoucký kraj 392 121,8 259,2
Zlínský kraj 529,3 186,2 88,9
Moravskoslezský kraj 744,2 375,6 147,9
Celkem ČR 6 084,8 4 435,3 2 644

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)