3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 35 542,5 729,3 334,1
Jihočeský kraj 0 0 6 804,9
Jihomoravský kraj 13 525,1 397,5 5 680,9
Karlovarský kraj 47 1 241,0 1 306,3
Kraj Vysočina 0 162,2 4 370,9
Královéhradecký kraj 5 582,5 314,1 2 404,4
Liberecký kraj 0 284,8 4 959,0
Moravskoslezský kraj 4 491,3 4 297,4 6 888,2
Olomoucký kraj 5 527,2 3 185,6 0
Pardubický kraj 0 0 3 798,6
Plzeňský kraj 5 749,1 311,3 1 349,5
Středočeský kraj 223,4 3 018,7 6 571,1
Ústecký kraj 0 598,1 7 080,9
Zlínský kraj 0 561,4 4 279,5
Celkem ČR 70 687,9 15 101,3 55 828,2
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha 580,7 3 515,7 721,1
Jihočeský kraj 0 587,3 922,9
Jihomoravský kraj 0 576,8 932,8
Karlovarský kraj 202,2 3 835,5 274,6
Kraj Vysočina 0 124,9 383,8
Královéhradecký kraj 244,5 365,3 372,3
Liberecký kraj 0 179,1 314,5
Moravskoslezský kraj 569,3 1 207,7 707,7
Olomoucký kraj 77,2 1 123,7 276
Pardubický kraj 0 422,6 314,3
Plzeňský kraj 0 261,6 511,4
Středočeský kraj 77,7 784,8 833,9
Ústecký kraj 459,2 735,3 498,4
Zlínský kraj 0 640,2 343,2
Celkem ČR 2 210,9 14 360,6 7 406,9
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 895 1 065,3 232,6
Jihočeský kraj 153,7 160,2 98,5
Jihomoravský kraj 441 219,1 135,1
Karlovarský kraj 0 238,3 38,6
Kraj Vysočina 760,3 213,2 0
Královéhradecký kraj 0 148,2 225,8
Liberecký kraj 0 0 166,2
Moravskoslezský kraj 713,8 210,2 110,8
Olomoucký kraj 383,3 105,4 255,9
Pardubický kraj 344,3 149,5 492
Plzeňský kraj 805 32,1 131,2
Středočeský kraj 542,3 702,4 37,1
Ústecký kraj 311,9 250,2 238,3
Zlínský kraj 516,2 39,8 82,7
Celkem ČR 5 866,7 3 533,7 2 244,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)