3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 39 569,3 1 066,3 340,2
Středočeský kraj 248,4 3 651,3 7 188,3
Jihočeský kraj 0 0 7 789
Plzeňský kraj 6 374,5 263,9 1 497
Karlovarský kraj 0 1 574,2 1 892,7
Ústecký kraj 0 444,1 7 663,1
Liberecký kraj 0 311,4 5 286
Královéhradecký kraj 6 280,8 363,2 2 715
Pardubický kraj 0 0 4 146,6
Kraj Vysočina 0 202,5 5 102
Jihomoravský kraj 15 377,3 467,2 6 282,2
Olomoucký kraj 6 334,6 3 574,6 0
Zlínský kraj 0 653,4 6 195,6
Moravskoslezský kraj 5 006,1 4 490,2 7 862,8
Celkem ČR 79 190,9 17 062,3 63 960,5
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha . . .
Středočeský kraj . . .
Jihočeský kraj . . .
Plzeňský kraj . . .
Karlovarský kraj . . .
Ústecký kraj . . .
Liberecký kraj . . .
Královéhradecký kraj . . .
Pardubický kraj . . .
Kraj Vysočina . . .
Jihomoravský kraj . . .
Olomoucký kraj . . .
Zlínský kraj . . .
Moravskoslezský kraj . . .
Celkem ČR . . .
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 1 005,4 1 163 420
Středočeský kraj 607,3 713,7 35,7
Jihočeský kraj 143,5 186,6 105,5
Plzeňský kraj 870,8 117,7 140,8
Karlovarský kraj 0 344,3 44,7
Ústecký kraj 352,1 326,6 275,2
Liberecký kraj 0 16,6 117,2
Královéhradecký kraj 0 200,9 385,5
Pardubický kraj 388,3 178,3 550,1
Kraj Vysočina 841,9 270 0
Jihomoravský kraj 490 228,3 156
Olomoucký kraj 405,7 135,3 291,7
Zlínský kraj 549,8 208,8 93,9
Moravskoslezský kraj 770,2 393,1 158,1
Celkem ČR 6 425 4 483,2 2 774,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)