1.5.8 Narození podle vitality, způsobu porodu a porodní hmotnosti

Narození o porodní hmotnosti (absolutně)
Vitalita: 0–999 g 1000–1499 g 1500–2499 g 2500 g + Celkem
- živě vaginálně 3 4 127 3 587 3 721
SC 13 35 175 1 182 1 405
celkem 16 39 302 4 769 5 126
- mrtvě vaginálně 1 2 0 4 7
SC 0 0 1 1 2
celkem 1 2 1 5 9
- celkem vaginálně 4 6 127 3 591 3 728
SC 13 35 176 1 183 1 407
celkem 17 41 303 4 774 5 135
Podíl narozených o porodní hmotnosti (v %)
Vitalita: 0–999 g 1000–1499 g 1500–2499 g 2500 g + Celkem
- živě vaginálně 18,8 % 10,3 % 42,1 % 75,2 % 72,6 %
SC 81,3 % 89,7 % 57,9 % 24,8 % 27,4 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
- mrtvě vaginálně 100,0 % 100,0 % 0,0 % 80,0 % 77,8 %
SC 0,0 % 0,0 % 100,0 % 20,0 % 22,2 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
- celkem vaginálně 23,5 % 14,6 % 41,9 % 75,2 % 72,6 %
SC 76,5 % 85,4 % 58,1 % 24,8 % 27,4 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)