1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Muži Ženy Celkem
Kapitola MKN-10 absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 32 12,7 9,1 44 17,2 7,6 76 14,9 8,4
II. Novotvary 725 287,1 204,4 551 215,1 118,8 1 276 250,9 155,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,4 0,3 8 3,1 1,3 9 1,8 0,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 106 42 30,8 128 50 21,6 234 46 25,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27 10,7 8 29 11,3 4,8 56 11 6,1
VI. Nemoci nervové soustavy 77 30,5 23 106 41,4 19 183 36 20,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 142 452,2 324,9 1 256 490,4 199 2 398 471,4 255,1
X. Nemoci dýchací soustavy 232 91,9 67,3 183 71,4 30,6 415 81,6 45,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 103 40,8 32,4 77 30,1 16,4 180 35,4 24,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 2,4 1,7 8 3,1 1,3 14 2,8 1,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 2,8 2,1 6 2,3 1,6 13 2,6 1,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 34 13,5 9,8 33 12,9 5,1 67 13,2 6,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 1,2 1,8 0 0 0 3 0,6 0,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 5 2 2 3 1,2 1,6 8 1,6 1,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 11,1 8,8 23 9 4,7 51 10 6,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 196 77,6 67,7 109 42,6 23,5 305 60 45,3
Celkem 2 724 1 078,7 794,1 2 564 1 001,1 456,9 5 288 1 039,6 607,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)