1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Muži Ženy Celkem
Kapitola MKN-10 absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 30 11,9 18,9 41 16 15,7 71 13,9 16,8
II. Novotvary 698 276,1 339,4 540 210,6 193 1 238 243,1 251,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 3,2 3,7 11 4,3 3,7 19 3,7 3,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 118 46,7 66,4 144 56,2 52,2 262 51,5 58,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28 11,1 15,9 32 12,5 12,7 60 11,8 14,7
VI. Nemoci nervové soustavy 94 37,2 52,3 106 41,3 39,6 200 39,3 45,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 063 420,5 676,8 1 249 487,1 477,7 2 312 454,1 559,9
X. Nemoci dýchací soustavy 170 67,3 107,4 129 50,3 49,3 299 58,7 70,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 84 33,2 38,9 67 26,1 24,2 151 29,7 31,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,8 0,9 12 4,7 4,2 14 2,7 3,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 2 4 8 3,1 3,2 13 2,6 3,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28 11,1 18,4 33 12,9 11,8 61 12 13,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 0,8 0,7 4 1,6 1,5 6 1,2 1,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 5 2 1,9 1 0,4 0,4 6 1,2 1,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21 8,3 11,1 15 5,9 5,2 36 7,1 7,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 161 63,7 78,8 88 34,3 33,9 249 48,9 53,9
Celkem 2 517 995,7 1 435,7 2 480 967,2 928,5 4 997 981,4 1 137,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)