1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Muži Ženy Celkem
Kapitola MKN-10 absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 32 12,6 17,9 54 21 19,6 86 16,9 19,3
II. Novotvary 719 284,2 356 510 198,8 186,9 1 229 241,2 256,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 4,7 9,7 3 1,2 1,4 15 2,9 3,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 113 44,7 68 139 54,2 51,3 252 49,5 57,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 13 27,7 35 13,6 13,4 68 13,3 17,3
VI. Nemoci nervové soustavy 77 30,4 43,6 93 36,3 34,6 170 33,4 38,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 067 421,8 715,7 1 319 514,2 530,1 2 386 468,3 607,2
X. Nemoci dýchací soustavy 184 72,7 119,6 154 60 58,5 338 66,3 80,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 93 36,8 44 83 32,4 31,6 176 34,5 38,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 3,2 4,7 4 1,6 1,3 12 2,4 2,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 1,6 2,1 5 1,9 1,7 9 1,8 1,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 33 13 21,6 39 15,2 14,2 72 14,1 17
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 2,4 2,2 4 1,6 1,5 10 2 1,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 5 2 2,1 6 2,3 2,2 11 2,2 2,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 10,7 14,6 26 10,1 10 53 10,4 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 191 75,5 87,9 100 39 39,2 291 57,1 63,2
Celkem 2 604 1 029,4 1 537,3 2 574 1 003,4 997,4 5 178 1 016,3 1 220,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)