1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Muži Ženy Celkem
Kapitola MKN-10 absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 41 16,2 22,1 33 12,9 13,5 74 14,5 17,4
II. Novotvary 731 288,7 373,8 525 204,4 194,2 1 256 246,3 265,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 2 2,4 6 2,3 2,3 11 2,2 2,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 107 42,3 62,7 119 46,3 45,6 226 44,3 53,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29 11,5 18 12 4,7 4,4 41 8 9,4
VI. Nemoci nervové soustavy 60 23,7 35,7 87 33,9 32,6 147 28,8 34
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 097 433,3 732,4 1 223 476,2 504,7 2 320 454,9 600,5
X. Nemoci dýchací soustavy 184 72,7 120,4 99 38,6 37,4 283 55,5 66,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 89 35,2 41,8 73 28,4 27,5 162 31,8 34,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,8 1,3 4 1,6 1,3 6 1,2 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 2 2,8 5 1,9 1,9 10 2 2,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 35 13,8 24 18 7 7,5 53 10,4 13,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 0,8 0,8 4 1,6 1,6 6 1,2 1,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 5 2 1,9 4 1,6 1,6 9 1,8 1,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 6,7 8,1 11 4,3 3,8 28 5,5 5,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 173 68,3 76 75 29,2 29,9 248 48,6 52,9
Celkem 2 582 1 019,8 1 524,2 2 298 894,8 909,9 4 880 956,9 1 162,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)