1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Muži Ženy Celkem
Kapitola MKN-10 absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 947 18,2 13,8 1 121 20,8 9,8 2 068 19,5 11,7
II. Novotvary 15 485 297,4 218 12 367 229,8 131,9 27 852 263 169,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 100 1,9 1,5 119 2,2 1,1 219 2,1 1,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 025 38,9 29,5 2 472 45,9 20,9 4 497 42,5 24,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 686 13,2 10,2 1 047 19,5 8,2 1 733 16,4 9,2
VI. Nemoci nervové soustavy 1 408 27 20,9 1 861 34,6 16,7 3 269 30,9 18,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 1 0 0 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 840 438,6 334,2 26 506 492,5 218 49 346 466 270
X. Nemoci dýchací soustavy 4 392 84,3 63,7 3 675 68,3 32,3 8 067 76,2 45,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 734 52,5 41,8 2 035 37,8 22 4 769 45 31,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 91 1,7 1,3 125 2,3 1,1 216 2 1,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 82 1,6 1,2 145 2,7 1,5 227 2,1 1,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 750 14,4 10,9 855 15,9 7,4 1 605 15,2 8,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 2 0 0 2 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 103 2 2,9 74 1,4 2,2 177 1,7 2,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 90 1,7 2 72 1,3 1,4 162 1,5 1,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 899 17,3 14,4 725 13,5 7,5 1 624 15,3 10,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 809 73,1 63,3 1 799 33,4 20,7 5 608 53 41,1
Celkem 56 442 1 083,8 833 55 001 1 022,0 503 111 443 1 052,4 649

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)