1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Specifická úmrtnost podle věkových skupin