1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 148,3 4 151 8 149,6
1 - 4 2 19,1 0 0 2 9,8
5 - 9 1 7,3 2 15,3 3 11,2
10 - 14 1 7,8 2 16,5 3 12
15 - 19 11 90,6 1 8,8 12 51
20 - 24 11 75,7 4 29,2 15 53,2
25 - 29 15 87,8 0 0 15 45,5
30 - 34 19 109,3 6 38,2 25 75,6
35 - 39 20 103,7 6 34 26 70,3
40 - 44 29 132,8 13 63,9 42 99,6
45 - 49 58 328,5 27 160,1 85 246,2
50 - 54 68 390,9 27 162,6 95 279,4
55 - 59 138 840,5 54 342,2 192 596,3
60 - 64 233 1 375,5 99 572,9 332 970,2
65 - 69 342 2 206,9 160 938,9 502 1 542,8
70 - 74 395 3 361,4 235 1 598,4 630 2 381,6
75 - 79 374 5 169,3 314 2 987,1 688 3 876,7
80 - 84 402 8 882,0 461 5 911,8 863 7 002,6
85 - 89 372 15 742,7 635 12 919,6 1 007 13 836,2
90 -94 191 30 956,2 398 22 247,1 589 24 480,5
95 + 38 48 717,9 116 37 419,4 154 39 690,7
Celkem 2 724 1 078,7 2 564 1 001,1 5 288 1 039,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)