1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 6 224,9 6 228,4 12 226,6
1 - 4 1 9,6 1 10,1 2 9,8
5 - 9 1 7,2 3 22,7 4 14,8
10 - 14 1 8 4 33,9 5 20,6
15 - 19 7 57 - - 7 29,4
20 - 24 13 84,4 4 27,6 17 56,8
25 - 29 14 80,8 6 37,7 20 60,1
30 - 34 9 50,9 2 12,5 11 32,7
35 - 39 16 79,3 10 54,1 26 67,2
40 - 44 29 135,9 26 129,7 55 132,9
45 - 49 40 231,4 21 128 61 181,1
50 - 54 77 444,2 28 168,5 105 309,2
55 - 59 142 844 53 328,5 195 591,7
60 - 64 224 1 322,7 92 529,7 316 921,2
65 - 69 307 1 986,3 165 961,7 472 1 447,2
70 - 74 357 3 265,6 248 1 794,5 605 2 444,2
75 - 79 345 4 979,8 270 2 631,1 615 3 577,7
80 - 84 399 8 839,2 480 6 097,6 879 7 096,7
85 - 89 341 15 095,2 588 12 365,9 929 13 244,9
90 -94 158 26 962,5 373 21 548,2 531 22 917,6
95 + 30 42 253,5 100 36 496,4 130 37 681,2
Celkem 2 517 995,7 2 480 967,2 4 997 981,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)