1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 8 294,6 5 192,8 13 244,9
1 - 4 - - 2 20,2 2 9,8
5 - 9 1 7,2 - - 1 3,7
10 - 14 1 8,2 1 8,7 2 8,4
15 - 19 7 56,2 2 17 9 37,2
20 - 24 12 73,4 4 26 16 50,4
25 - 29 10 57,1 6 37,4 16 47,7
30 - 34 16 89,2 6 37,1 22 64,5
35 - 39 18 85,4 12 62,1 30 74,3
40 - 44 36 175,7 19 98,1 55 138
45 - 49 51 297,4 14 86,2 65 194,7
50 - 54 67 389,4 44 267,3 111 329,7
55 - 59 140 809,1 47 282,8 187 551,3
60 - 64 224 1 337,1 101 581,6 325 952,5
65 - 69 321 2 120,2 151 887,1 472 1 467,6
70 - 74 353 3 406,0 209 1 586,9 562 2 388,0
75 - 79 369 5 519,0 324 3 244,2 693 4 156,4
80 - 84 429 9 518,5 541 6 819,6 970 7 797,4
85 - 89 356 16 565,8 602 12 904,6 958 14 059,3
90 -94 161 29 113,9 382 23 250,2 543 24 726,8
95 + 24 45 283,0 102 44 933,9 126 45 000,0
Celkem 2 604 1 029,4 2 574 1 003,4 5 178 1 016,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)