1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 7 265,7 6 243,4 13 254,9
1 - 4 1 9,4 1 9,9 2 9,7
5 - 9 2 14,6 3 23,3 5 18,9
10 - 14 2 16,6 0 0 2 8,5
15 - 19 12 92,8 3 24,7 15 59,8
20 - 24 9 52,7 3 18,7 12 36,2
25 - 29 14 79,4 3 18,4 17 50,1
30 - 34 16 86,5 2 12,1 18 51,4
35 - 39 27 124,6 6 29,8 33 79
40 - 44 33 168,5 18 97,3 51 133,9
45 49 53 306,6 16 97,7 69 205
50 - 54 73 431,2 40 248,3 113 342
55 - 59 153 864,6 63 367,9 216 620,3
60 - 64 249 1 493,5 96 554 345 1 014,7
65 - 69 351 2 391,0 158 946,2 509 1 622,1
70 - 74 337 3 398,2 167 1 318,4 504 2 231,7
75 - 79 352 5 382,3 295 3 009,9 647 3 959,4
80 - 84 405 8 992,0 469 5 921,7 874 7 034,8
85 - 89 327 16 021,6 558 12 293,5 885 13 449,8
90 -94 142 27 255,3 322 21 059,5 464 22 634,1
95 + 17 41 463,4 69 35 937,5 86 36 909,9
Celkem 2 582 1 019,8 2 298 894,8 4 880 956,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)