1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 183 314,7 121 219,1 304 268,1
1 - 4 38 16,7 29 13,4 67 15,1
5 - 9 33 10,9 20 7 53 9
10 - 14 25 9,5 16 6,4 41 8
15 - 19 87 36,8 43 19,2 130 28,2
20 - 24 198 71,8 62 23,5 260 48,2
25 - 29 273 78,4 65 19,5 338 49,6
30 - 34 361 96,4 140 39,7 501 68,9
35 - 39 475 110,8 209 51,8 684 82,2
40 - 44 847 178,4 392 87,2 1 239 134,1
45 - 49 1 116 299,7 540 152,5 1 656 227,9
50 - 54 1 901 537,1 850 247,8 2 751 394,7
55 - 59 2 794 898,2 1 301 415,4 4 095 656
60 - 64 5 314 1 565,4 2 513 687,5 7 827 1 110,2
65 - 69 7 583 2 384,0 4 189 1 133,2 11 772 1 711,7
70 - 74 8 822 3 670,1 5 871 1 890,3 14 693 2 666,8
75 - 79 7 685 5 424,3 6 661 3 210,2 14 346 4 108,6
80 - 84 7 645 9 232,5 9 220 6 354,3 16 865 7 400,0
85 - 89 6 937 15 613,0 11 938 12 459,0 18 875 13 458,2
90 -94 3 455 27 314,4 8 408 22 861,5 11 863 24 001,1
95 + 670 37 409,3 2 413 35 732,3 3 083 36 083,8
Celkem 56 442 1 083,8 55 001 1 022,0 111 443 1 052,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)