1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

Zaměstnaní v tis.
Celkem
Území Celkem Podle odvětví CZ-ISCO
Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Zaměstnanci v ozbrojených silách
Česká republika 5 221,6 250,2 802,5 930,1 509,3 785,5 68,8 865 715,7 276,7 16,6
Hlavní město Praha 685,9 50,2 197,7 143,4 83,5 93,2 1 65,7 30,6 19,7 0,8
Středočeský kraj 666,6 35,5 94,4 124,1 73,1 106 10,3 107,2 85 29,2 1,9
Jihočeský kraj 314,8 10,7 34,1 53 27,4 53,1 6,5 57,5 53,7 16,3 2,5
Plzeňský kraj 291,5 10,9 37,3 53,2 26,7 38,8 3,5 52,5 50,9 17,1 0,5
Karlovarský kraj 149,6 8,3 11,6 22,9 12,5 26,6 2,2 25,8 26,8 12,6 .
Ústecký kraj 385,2 13,6 38,1 63,2 34,4 73,3 6,2 70 64,9 21 .
Liberecký kraj 207,4 12,4 28,8 29,1 17,6 27,2 2,3 35,9 39,1 14,5 .
Královéhradecký kraj 272 13,3 35,8 52,2 27 39,6 3,8 47 37,2 15,5 0,6
Pardubický kraj 254,6 8,9 31,7 47,9 27,5 34,2 4,3 42,2 42,8 13,9 1,2
Kraj Vysočina 248,1 8,4 29,2 39 18,2 37,3 6 50,5 45,4 13,1 1
Jihomoravský kraj 578,1 33,9 109,6 95,5 58,4 78,8 7,8 93,3 63,3 36 1,4
Olomoucký kraj 304,7 13 35,4 53,3 25,4 47,1 5,3 58,9 44,6 17,4 4,3
Zlínský kraj 281,7 11 33,9 47,1 23,4 41,9 4,3 59,2 43,2 16,7 .
Moravskoslezský kraj 581,4 20,1 84,9 106,3 54,1 88,5 5,1 99,3 88,4 33,8 0,9
Muži
Území Celkem Podle odvětví CZ-ISCO
Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Zaměstnanci v ozbrojených silách
Česká republika 2 915,8 188,5 380,7 510,8 109,8 273,9 46,2 769,6 519,2 101,5 15,1
Hlavní město Praha 376,5 38 102,8 77 20,3 43,6 . 59,9 26,7 7 0,8
Středočeský kraj 373,1 26 46,2 70,2 13,2 39,3 6,6 95 63,9 10,8 1,8
Jihočeský kraj 177,8 8,6 13,8 30,3 4,7 17,1 4,3 52,1 38,3 6,4 2,2
Plzeňský kraj 161,9 8 15,6 29,8 5,6 12,3 2,2 46,6 35,9 5,4 0,5
Karlovarský kraj 82,7 5,8 4,2 11,8 3,5 10 1,7 21,3 18,6 5,4 .
Ústecký kraj 217,7 10,4 13 34,4 9,8 25,4 3,6 63,6 47,1 10 .
Liberecký kraj 118,9 10,1 13 17 3,7 9,6 2 30,3 26,6 6,3 .
Královéhradecký kraj 151,1 9,9 17,1 26,5 6,1 16 2,9 41,4 24,3 6,2 0,6
Pardubický kraj 144,2 6,9 13,6 28,6 6,7 11,8 2,8 38 30 4,7 1,1
Kraj Vysočina 141,2 6,4 13,2 23,5 4,3 11,8 4 43,4 29,3 4,5 0,8
Jihomoravský kraj 320,2 24,8 53,8 51,7 11,9 26,1 4,8 83,8 48,4 13,9 1,1
Olomoucký kraj 169,9 10,2 14,5 28,4 6,2 13,1 4,4 52,3 32,1 4,6 4,1
Zlínský kraj 157,7 8,5 17,6 24,4 3,5 12,4 2,9 53,3 29,5 5 .
Moravskoslezský kraj 323,1 15 42,4 57,3 10,3 25,4 3,5 88,9 68,3 11,1 0,9
Ženy
Území Celkem Podle odvětví CZ-ISCO
Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Zaměstnanci v ozbrojených silách
Česká republika 2 305,8 61,7 421,8 419,3 399,5 511,6 22,6 95,4 196,6 175,3 1,5
Hlavní město Praha 309,4 12,2 94,9 66,4 63,3 49,6 0,7 5,8 3,9 12,7 .
Středočeský kraj 293,5 9,5 48,2 53,9 59,8 66,7 3,7 12,2 21 18,4 .
Jihočeský kraj 137,1 2,2 20,2 22,8 22,7 36 2,2 5,4 15,4 10 .
Plzeňský kraj 129,7 2,9 21,8 23,5 21,1 26,4 1,3 6 15 11,7 .
Karlovarský kraj 67 2,5 7,3 11,1 9 16,7 . 4,5 8,1 7,2 .
Ústecký kraj 167,5 3,3 25,1 28,7 24,6 47,9 2,6 6,4 17,8 11 .
Liberecký kraj 88,5 2,3 15,9 12,1 14 17,5 . 5,6 12,5 8,2 .
Královéhradecký kraj 121 3,3 18,7 25,7 20,8 23,6 0,9 5,7 12,8 9,3 .
Pardubický kraj 110,4 2,1 18,1 19,3 20,8 22,4 1,4 4,2 12,8 9,2 .
Kraj Vysočina 106,9 2,1 16 15,4 13,9 25,5 2 7,1 16 8,6 .
Jihomoravský kraj 257,8 9 55,8 43,8 46,5 52,7 3 9,6 14,9 22 .
Olomoucký kraj 134,8 2,8 21 24,9 19,2 33,9 0,9 6,6 12,5 12,8 .
Zlínský kraj 123,9 2,5 16,3 22,8 20 29,5 1,5 5,9 13,7 11,7 .
Moravskoslezský kraj 258,3 5,1 42,6 49 43,8 63,1 1,6 10,4 20,1 22,7 .

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)