1.7.2 Celková nezaměstnanost

Obyvatelstvo ve věku 15 let a více - roční průměr
Celkem
Území Celkem v tis. Nezaměstnaní
v tis. v %
Česká republika 8 929,2 155,5 1,7 %
Hlavní město Praha 1 087,4 12 1,1 %
Středočeský kraj 1 108,0 14,5 1,3 %
Jihočeský kraj 539,3 7,1 1,3 %
Plzeňský kraj 490,7 5,8 1,2 %
Karlovarský kraj 252,2 5,1 2,0 %
Ústecký kraj 690,4 13,9 2,0 %
Liberecký kraj 370,2 8 2,2 %
Královéhradecký kraj 466,2 6,2 1,3 %
Pardubický kraj 436,5 7,2 1,6 %
Kraj Vysočina 431,3 6,9 1,6 %
Jihomoravský kraj 996,2 19,9 2,0 %
Olomoucký kraj 536,5 9,8 1,8 %
Zlínský kraj 496,9 10,5 2,1 %
Moravskoslezský kraj 1 027,4 28,8 2,8 %
Muži
Území Celkem v tis. Nezaměstnaní
v tis. v %
Česká republika 4 355,7 69,9 1,6 %
Hlavní město Praha 522,6 5,4 1,0 %
Středočeský kraj 542,4 6,2 1,1 %
Jihočeský kraj 264 2,8 1,1 %
Plzeňský kraj 241,8 2,8 1,2 %
Karlovarský kraj 123,6 2,4 1,9 %
Ústecký kraj 340,4 6,1 1,8 %
Liberecký kraj 180,5 3,2 1,8 %
Královéhradecký kraj 227,6 2,5 1,1 %
Pardubický kraj 214,3 3,4 1,6 %
Kraj Vysočina 213 2,8 1,3 %
Jihomoravský kraj 484,3 8 1,7 %
Olomoucký kraj 260,2 5,3 2,0 %
Zlínský kraj 241,2 5,8 2,4 %
Moravskoslezský kraj 499,6 13,1 2,6 %
Ženy
Území Celkem v tis. Nezaměstnaní
v tis. v %
Česká republika 4 573,5 85,7 1,9 %
Hlavní město Praha 564,8 6,6 1,2 %
Středočeský kraj 565,5 8,3 1,5 %
Jihočeský kraj 275,3 4,3 1,6 %
Plzeňský kraj 248,9 3 1,2 %
Karlovarský kraj 128,7 2,7 2,1 %
Ústecký kraj 350 7,8 2,2 %
Liberecký kraj 189,7 4,9 2,6 %
Královéhradecký kraj 238,6 3,7 1,6 %
Pardubický kraj 222,1 3,8 1,7 %
Kraj Vysočina 218,4 4,1 1,9 %
Jihomoravský kraj 511,9 11,9 2,3 %
Olomoucký kraj 276,3 4,6 1,7 %
Zlínský kraj 255,6 4,6 1,8 %
Moravskoslezský kraj 527,8 15,6 3,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)