1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy


Výběr věkové kategorie
 

Pohlaví

Region