1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

Hrubá míra porodnosti
Kraje 2017 2020 2030 2040 2050
Hlavní město Praha 10,61 10,20 9,38 10,14 10,20
Středočeský 9,94 9,36 8,42 9,31 8,87
Jihočeský 9,44 8,93 7,64 8,37 8,06
Plzeňský 9,16 8,66 7,60 8,41 8,07
Karlovarský 8,39 7,94 7,14 7,45 7,09
Ústecký 8,91 8,44 7,73 8,01 7,44
Liberecký 9,47 9,01 8,12 8,73 8,40
Královéhradecký 9,05 8,66 7,71 8,31 8,03
Pardubický 9,46 8,97 7,79 8,43 8,16
Vysočina 9,16 8,68 7,30 7,76 7,48
Jihomoravský 9,71 9,22 7,95 8,77 8,51
Olomoucký 9,05 8,63 7,48 8,07 7,71
Zlínský 8,63 8,24 6,99 7,49 7,20
Moravskoslezský 9,00 8,56 7,38 7,80 7,40
Česká republika 9,33 8,82 7,54 8,45 7,98
Úhrnná plodnost
Kraje 2017 2020 2030 2040 2050
Hlavní město Praha 1,40 1,41 1,44 1,48 1,52
Středočeský 1,55 1,56 1,59 1,62 1,65
Jihočeský 1,51 1,51 1,52 1,55 1,58
Plzeňský 1,45 1,46 1,47 1,50 1,53
Karlovarský 1,39 1,40 1,43 1,45 1,47
Ústecký 1,47 1,48 1,49 1,52 1,54
Liberecký 1,51 1,52 1,55 1,58 1,61
Královéhradecký 1,47 1,48 1,51 1,54 1,57
Pardubický 1,51 1,52 1,53 1,56 1,59
Vysočina 1,48 1,48 1,49 1,52 1,55
Jihomoravský 1,47 1,48 1,52 1,55 1,59
Olomoucký 1,43 1,44 1,48 1,51 1,54
Zlínský 1,37 1,38 1,42 1,45 1,48
Moravskoslezský 1,42 1,43 1,46 1,49 1,51
Česká republika 1,46 1,47 1,50 1,53 1,56

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)