1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

Rok
2017 2020 2030 2040 2050
Ukazatel Varianta STŘEDNÍ
Počet obyvatel celkem 507 287 504 330 491 942 473 677 452 169
Živě narození 4 644 4 375 3 587 3 667 3 375
Zemřelí 5 153 5 161 5 378 6 065 6 177
Přirozený přírůstek -509 -786 -1 791 -2 398 -2 802
Saldo migrace -471 -216 239 350 573
Celkový přírůstek -980 -1 002 -1 552 -2 048 -2 229

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)