1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 598 1 130 198 1 328 295 56 1 1 983
2001 555 1 003 220 1 223 218 71 0 1 849
2002 605 1 008 179 1 187 211 79 0 1 871
2003 602 920 243 1 163 202 82 0 1 847
2004 566 838 247 1 085 183 59 0 1 710
2005 612 816 230 1 046 174 70 0 1 728
2006 663 806 223 1 029 197 70 0 1 762
2007 778 753 196 949 189 62 0 1 789
2008 691 752 237 989 207 66 0 1 746
2009 718 643 236 879 208 64 0 1 661
2010 717 617 199 816 176 58 0 1 591
2011 702 651 201 852 177 76 0 1 630
2012 638 629 218 847 193 72 0 1 557
2013 726 634 201 835 157 58 0 1 619
2014 658 531 166 697 135 66 0 1 421
2015 779 507 192 699 148 66 0 1 544
2016 682 545 210 755 157 71 0 1 508
2017 668 516 201 717 137 75 0 1 460
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4,6 8,7 1,5 10,2 2,3 0,4 0 15,3
2001 4,3 7,8 1,7 9,5 1,7 0,6 0 14,3
2002 4,7 7,9 1,4 9,3 1,6 0,6 0 14,6
2003 4,7 7,2 1,9 9,1 1,6 0,6 0 14,5
2004 4,4 6,6 1,9 8,5 1,4 0,5 0 13,4
2005 4,9 6,5 1,8 8,4 1,4 0,6 0 13,8
2006 5,3 6,5 1,8 8,3 1,6 0,6 0 14,1
2007 6,3 6,1 1,6 7,6 1,5 0,5 0 14,4
2008 5,6 6,1 1,9 8 1,7 0,5 0 14
2009 5,8 5,2 1,9 7,1 1,7 0,5 0 13,4
2010 5,8 5 1,6 6,6 1,4 0,5 0 13
2011 5,8 5,4 1,7 7,1 1,5 0,6 0 13,5
2012 5,3 5,3 1,8 7,1 1,6 0,6 0 13,1
2013 6,2 5,4 1,7 7,1 1,3 0,5 0 13,8
2014 5,7 4,6 1,4 6 1,2 0,6 0 12,2
2015 6,8 4,4 1,7 6,1 1,3 0,6 0 13,5
2016 6 4,8 1,9 6,7 1,4 0,6 0 13,4
2017 6 4,6 1,8 6,4 1,2 0,7 0 13,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)