1.2.1 Pohyb obyvatelstva

Území Absolutně
Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Česká republika 52 567 25 755 2 962 28 273 31 235
Hlavní město Praha 6 604 2 860 3 125 10 880 14 005
Středočeský kraj 6 524 3 768 2 075 11 738 13 813
Jihočeský kraj 3 145 1 498 128 1 286 1 414
Plzeňský kraj 2 857 1 356 -176 2 363 2 187
Karlovarský kraj 1 551 734 -653 -410 -1 063
Ústecký kraj 3 901 2 252 -730 433 -297
Liberecký kraj 2 289 1 158 46 618 664
Královéhradecký kraj 2 669 1 343 -81 366 285
Pardubický kraj 2 450 1 327 -17 1 267 1 250
Kraj Vysočina 2 554 1 100 152 -188 -36
Jihomoravský kraj 6 040 2 867 1 234 3 161 4 395
Olomoucký kraj 3 039 1 430 -354 -393 -747
Zlínský kraj 2 940 1 246 -305 -337 -642
Moravskoslezský kraj 6 004 2 816 -1 482 -2 511 -3 993
Území Na 1000 obyvatel
Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Česká republika 5 2,4 0,3 2,7 2,9
Hlavní město Praha 5,1 2,2 2,4 8,5 10,9
Středočeský kraj 4,8 2,8 1,5 8,7 10,3
Jihočeský kraj 4,9 2,3 0,2 2 2,2
Plzeňský kraj 4,9 2,3 0,3 4,1 3,8
Karlovarský kraj 5,2 2,5 -2,2 -1,4 -3,6
Ústecký kraj 4,8 2,7 0,9 0,5 0,4
Liberecký kraj 5,2 2,6 0,1 1,4 1,5
Královéhradecký kraj 4,8 2,4 0,1 0,7 0,5
Pardubický kraj 4,7 2,6 0 2,4 2,4
Kraj Vysočina 5 2,2 0,3 0,4 0,1
Jihomoravský kraj 5,1 2,4 1 2,7 3,7
Olomoucký kraj 4,8 2,3 0,6 0,6 -1,2
Zlínský kraj 5 2,1 0,5 0,6 -1,1
Moravskoslezský kraj 5 2,3 -1,2 -2,1 -3,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)