1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Území Celkem Muži Ženy
počet podíl počet podíl počet podíl
Česká republika 426 124 4,0 % 141 676 2,7 % 284 448 5,3 %
Hl. m. Praha 55 274 4,3 % 18 995 3,0 % 36 279 5,5 %
Středočeský kraj 48 505 3,6 % 16 178 2,4 % 32 327 4,7 %
Jihočeský kraj 26 463 4,1 % 9 006 2,9 % 17 457 5,4 %
Plzeňský kraj 23 381 4,0 % 8 107 2,8 % 15 274 5,2 %
Karlovarský kraj 10 798 3,6 % 3 704 2,5 % 7 094 4,7 %
Ústecký kraj 27 051 3,3 % 8 897 2,2 % 18 154 4,4 %
Liberecký kraj 16 353 3,7 % 5 341 2,5 % 11 012 4,9 %
Královéhradecký kraj 24 586 4,5 % 8 430 3,1 % 16 156 5,8 %
Pardubický kraj 22 195 4,3 % 7 497 2,9 % 14 698 5,6 %
Kraj Vysočina 22 396 4,4 % 7 584 3,0 % 14 812 5,8 %
Jihomoravský kraj 50 887 4,3 % 16 460 2,8 % 34 427 5,7 %
Olomoucký kraj 26 799 4,2 % 8 715 2,8 % 18 084 5,6 %
Zlínský kraj 25 948 4,5 % 8 135 2,8 % 17 813 6,0 %
Moravskoslezský kraj 45 488 3,8 % 14 627 2,5 % 30 861 5,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)