1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

Muži
věková skupina
Okres 0-14 % 15-64 % 65+ % Celkem
Havlíčkův Brod 7 324 15,6 % 31 313 66,8 % 8 255 17,6 % 46 892
Jihlava 9 351 16,7 % 37 576 67,1 % 9 054 16,2 % 55 981
Pelhřimov 5 322 14,8 % 24 132 67,2 % 6 472 18,0 % 35 926
Třebíč 8 419 15,2 % 37 532 68,0 % 9 257 16,8 % 55 208
Žďár nad Sázavou 9 489 16,2 % 39 552 67,4 % 9 663 16,5 % 58 704
Kraj Vysočina 39 905 15,8 % 170 105 67,3 % 42 701 16,9 % 252 711
Ženy
věková skupina
Okres 0-14 % 15-64 % 65+ % Celkem
Havlíčkův Brod 7 146 15,0 % 29 465 61,9 % 10 983 23,1 % 47 594
Jihlava 8 831 15,5 % 35 679 62,7 % 12 439 21,8 % 56 949
Pelhřimov 5 053 14,0 % 22 481 62,1 % 8 683 24,0 % 36 217
Třebíč 8 142 14,5 % 35 552 63,2 % 12 524 22,3 % 56 218
Žďár nad Sázavou 8 910 15,0 % 37 290 63,0 % 13 027 22,0 % 59 227
Kraj Vysočina 38 082 14,9 % 160 467 62,6 % 57 656 22,5 % 256 205
Celkem
věková skupina
Okres 0-14 % 15-64 % 65+ % Celkem
Havlíčkův Brod 14 470 15,3 % 60 778 64,3 % 19 238 20,4 % 94 486
Jihlava 18 182 16,1 % 73 255 64,9 % 21 493 19,0 % 112 930
Pelhřimov 10 375 14,4 % 46 613 64,6 % 15 155 21,0 % 72 143
Třebíč 16 561 14,9 % 73 084 65,6 % 21 781 19,5 % 111 426
Žďár nad Sázavou 18 399 15,6 % 76 842 65,2 % 22 690 19,2 % 117 931
Kraj Vysočina 77 987 15,3 % 330 572 65,0 % 100 357 19,7 % 508 916

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)