1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 347 1,1 % 2 698 1,1 % 2 649 1,0 %
1–4 20 508 4,0 % 10 490 4,2 % 10 018 3,9 %
5–9 26 855 5,3 % 13 777 5,5 % 13 078 5,1 %
10–14 24 936 4,9 % 12 787 5,1 % 12 149 4,7 %
15–19 23 539 4,6 % 12 144 4,8 % 11 395 4,4 %
20–24 28 219 5,5 % 14 540 5,8 % 13 679 5,3 %
25–29 32 955 6,5 % 17 094 6,8 % 15 861 6,2 %
30–34 33 088 6,5 % 17 391 6,9 % 15 697 6,1 %
35–39 36 963 7,3 % 19 294 7,6 % 17 669 6,9 %
40–44 42 183 8,3 % 21 844 8,6 % 20 339 7,9 %
45–49 34 519 6,8 % 17 655 7,0 % 16 864 6,6 %
50–54 34 003 6,7 % 17 396 6,9 % 16 607 6,5 %
55–59 32 196 6,3 % 16 418 6,5 % 15 778 6,2 %
60–64 34 218 6,7 % 16 939 6,7 % 17 279 6,7 %
65–69 32 539 6,4 % 15 497 6,1 % 17 042 6,7 %
70–74 26 453 5,2 % 11 751 4,7 % 14 702 5,7 %
75–79 17 747 3,5 % 7 235 2,9 % 10 512 4,1 %
80–84 12 324 2,4 % 4 526 1,8 % 7 798 3,0 %
85–89 7 278 1,4 % 2 363 0,9 % 4 915 1,9 %
90–94 2 406 0,5 % 617 0,2 % 1 789 0,7 %
95+ 388 0,1 % 78 0,0 % 310 0,1 %
Celkem 508 664 100,0 % 252 534 100,0 % 256 130 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 426 1,1 % 2 719 1,1 % 2 707 1,1 %
1–4 20 553 4,0 % 10 508 4,2 % 10 045 3,9 %
5–9 26 672 5,2 % 13 707 5,4 % 12 965 5,1 %
10–14 25 336 5,0 % 12 971 5,1 % 12 365 4,8 %
15–19 23 445 4,6 % 12 061 4,8 % 11 384 4,4 %
20–24 27 481 5,4 % 14 176 5,6 % 13 305 5,2 %
25–29 32 904 6,5 % 17 078 6,8 % 15 826 6,2 %
30–34 32 804 6,4 % 17 240 6,8 % 15 564 6,1 %
35–39 36 265 7,1 % 18 949 7,5 % 17 316 6,8 %
40–44 42 410 8,3 % 22 011 8,7 % 20 399 8,0 %
45–49 35 117 6,9 % 17 921 7,1 % 17 196 6,7 %
50–54 34 078 6,7 % 17 474 6,9 % 16 604 6,5 %
55–59 31 879 6,3 % 16 258 6,4 % 15 621 6,1 %
60–64 34 189 6,7 % 16 937 6,7 % 17 252 6,7 %
65–69 32 460 6,4 % 15 491 6,1 % 16 969 6,6 %
70–74 27 317 5,4 % 12 178 4,8 % 15 139 5,9 %
75–79 18 031 3,5 % 7 392 2,9 % 10 639 4,2 %
80–84 12 279 2,4 % 4 532 1,8 % 7 747 3,0 %
85–89 7 438 1,5 % 2 404 1,0 % 5 034 2,0 %
90–94 2 435 0,5 % 631 0,2 % 1 804 0,7 %
95+ 397 0,1 % 73 0,0 % 324 0,1 %
Celkem 508 916 100,0 % 252 711 100,0 % 256 205 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)