1.1.3 Naděje dožití

Pohlaví Kraj Naděje dožití (v letech) ve věku
0 let 45 let 65 let
Muži Havlíčkův Brod 77,10 33,51 16,34
Jihlava 76,47 32,87 16,20
Pelhřimov 76,19 32,76 15,92
Třebíč 77,03 33,33 16,58
Žďár nad Sázavou 76,38 33,16 16,34
Celkem 77,00 33,51 16,62
Ženy Havlíčkův Brod 82,43 38,12 19,75
Jihlava 82,68 38,38 20,12
Pelhřimov 81,62 37,93 19,36
Třebíč 82,99 38,69 20,32
Žďár nad Sázavou 82,52 38,56 20,09
Celkem 82,75 38,61 20,18

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)