1.1.5 Index stáří

Území Index stáří
Česká republika 121,4
Hl. m. Praha 121,6
Středočeský kraj 102
Jihočeský kraj 124
Plzeňský kraj 127,5
Karlovarský kraj 127,9
Ústecký kraj 116,2
Liberecký kraj 119,6
Královéhradecký kraj 133,2
Pardubický kraj 123,7
Kraj Vysočina 127,7
Jihomoravský kraj 123,2
Olomoucký kraj 127,2
Zlínský kraj 132
Moravskoslezský kraj 125,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)