Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014