Vysoký krevní tlak

Kraj Vysočina
Vysoký krevní tlak
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%)
muži 27,7 %
ženy 31,7 %
celkem 29,7 %