Vysoký krevní tlak

Česká republika
Vysoký krevní tlak
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%)
muži 23,4 %
ženy 23,9 %
celkem 23,6 %