Vysoký krevní tlak

Kraj Vysočina Česká republika
Vysoký krevní tlak
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%) Podíl osob (%)
muži 27,7 % 23,4 %
ženy 31,7 % 23,9 %
celkem 29,7 % 23,6 %