Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

Kraj Vysočina
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 3 250 63,9
počet nově zjištěných onemocnění – muži 1 655 65,5
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 1 595 63,2
počet osob léčených I. typ DM (E10) 2 021 4,0
počet osob léčených II. typ DM (E11) 30 300 59,5
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 351 0,7
počet léčených osob celkem 32 672 64,2