Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

Česká republika
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 113 734 107,4
počet nově zjištěných onemocnění – muži 55 067 105,7
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 58 667 112,7
počet osob léčených I. typ DM (E10) 63 699 6,0
počet osob léčených II. typ DM (E11) 786 026 74,1
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 13 679 1,3
počet léčených osob celkem 863 404 81,4