Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

Kraj Vysočina Česká republika
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 3 250 63,9 113 734 107,4
počet nově zjištěných onemocnění – muži 1 655 65,5 55 067 105,7
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 1 595 63,2 58 667 112,7
počet osob léčených I. typ DM (E10) 2 021 4,0 63 699 6,0
počet osob léčených II. typ DM (E11) 30 300 59,5 786 026 74,1
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 351 0,7 13 679 1,3
počet léčených osob celkem 32 672 64,2 863 404 81,4