Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

Kraj Vysočina Česká republika
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 3 452 67,8 115 777 109,6
počet nově zjištěných onemocnění – muži 1 757 69,5 57 319 110,4
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 1 695 66,1 58 458 108,8
počet osob léčených I. typ DM (E10) 2 060 4,0 60 281 5,7
počet osob léčených II. typ DM (E11) 32 130 63,1 787 324 74,5
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 394 0,8 13 845 1,3
počet léčených osob celkem 34 584 67,9 861 450 81,5