Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

Kraj Vysočina Česká republika
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet ošetření/vyšetření celkem 123 688 242,8 2 384 720 226,2
počet nově zjištěných onemocnění celkem 2 914 5,7 80 255 7,6
počet nově zjištěných onemocnění – muži 1 557 3,1 38 509 3,7
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 1 353 2,7 41 745 4,0
počet úmrtí za období celkem 1 596 3,1 28 602 2,7
počet úmrtí za období – muži 829 1,6 15 620 1,5
počet úmrtí za období – ženy 767 1,5 12 982 1,2
počet osob léčených I. typ DM (E10) 2 216 4,3 57 945 5,5
počet osob léčených II. typ DM (E11) 34 961 68,6 786 586 74,6
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 422 0,8 13 479 1,3
počet osob léčených na poruchu glukózové tolerance (R73.0) 2 979 5,8 69 820 6,6
počet léčených osob celkem 40 578 79,6 927 830 88,0