Tuberkulóza

Kraj Vysočina Česká republika
Tuberkulóza
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 16 3,1 476 4,5
TBC jiná 2 0,4 41 0,4
TBC celkem 18 3,5 517 4,9