Tuberkulóza

Kraj Vysočina Česká republika
Tuberkulóza
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 11 2,2 467 4,4
TBC jiná 2 0,4 39 0,4
TBC celkem 13 2,6 506 4,8