Tuberkulóza

Kraj Vysočina Česká republika
Tuberkulóza
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 19 3,7 464 4,4
TBC jiná 1 0,2 50 0,5
TBC celkem 20 3,9 514 4,9