Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

Kraj Vysočina
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 338 3,10 %
II. Novotvary 5 369 4,90 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 527 0,50 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 130 2,90 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 562 5,10 %
VI. Nemoci nervové soustavy 2 931 2,70 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 187 1,10 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 079 1,00 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 264 12,20 %
X. Nemoci dýchací soustavy 7 457 6,90 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 340 8,60 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 528 1,40 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 608 7,90 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 356 7,70 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 133 6,60 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 484 0,40 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 258 0,20 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 714 3,40 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 277 8,50 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 217 5,70 %
XXIb. Živě narozené děti 4 841 4,50 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 5 053 4,70 %
Celkem 108 653 100,00 %