Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

Česká republika
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 53 608 2,40 %
II. Novotvary 157 183 7,10 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 794 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58 725 2,70 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 165 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 68 681 3,10 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 653 0,90 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 617 0,80 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 286 760 13,00 %
X. Nemoci dýchací soustavy 137 784 6,30 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 195 189 8,90 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 639 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 168 588 7,70 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171 800 7,80 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 284 7,20 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16 682 0,80 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 778 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 78 465 3,60 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 185 435 8,40 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 297 3,20 %
XXIb. Živě narozené děti 96 262 4,40 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 684 6,10 %
Celkem 2 202 073 100,00 %