Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

Kraj Vysočina Česká republika
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 186 3,00 % 52 592 2,40 %
II. Novotvary 5 142 4,90 % 152 850 7,00 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 472 0,40 % 14 604 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 604 2,50 % 56 000 2,60 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 467 5,20 % 71 440 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 2 793 2,60 % 67 319 3,10 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 175 1,10 % 20 233 0,90 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 033 1,00 % 15 887 0,70 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 489 12,80 % 280 078 12,90 %
X. Nemoci dýchací soustavy 7 493 7,10 % 139 167 6,40 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 970 8,50 % 188 766 8,70 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 476 1,40 % 25 116 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 628 7,20 % 163 995 7,60 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 306 7,90 % 169 347 7,80 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 098 6,70 % 159 345 7,30 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 372 0,40 % 15 278 0,70 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 216 0,20 % 11 528 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 660 3,50 % 76 959 3,50 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 090 8,60 % 184 580 8,50 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 129 5,80 % 71 155 3,30 %
XXIb. Živě narozené děti 5 056 4,80 % 99 313 4,60 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 4 718 4,50 % 133 707 6,20 %
Celkem 105 573 100,00 % 2 169 259 100,00 %