Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

Kraj Vysočina Česká republika
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 751 3,40 % 54 068 2,40 %
II. Novotvary 5 198 4,70 % 156 055 7,00 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 569 0,50 % 14 800 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 831 2,60 % 62 670 2,80 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 632 5,10 % 73 890 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 2 862 2,60 % 67 253 3,00 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 177 1,10 % 21 351 1,00 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 083 1,00 % 17 207 0,80 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 559 12,40 % 292 756 13,20 %
X. Nemoci dýchací soustavy 7 824 7,10 % 146 316 6,60 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 349 8,50 % 194 509 8,80 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 666 1,50 % 26 565 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 381 7,60 % 166 378 7,50 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 517 7,80 % 174 086 7,90 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 226 6,60 % 158 866 7,20 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 619 0,60 % 17 712 0,80 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 225 0,20 % 11 681 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 492 3,20 % 76 297 3,40 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 483 8,70 % 186 598 8,40 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 521 5,90 % 71 415 3,20 %
XXIb. Živě narozené děti 4 572 4,20 % 92 657 4,20 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 5 074 4,60 % 133 095 6,00 %
Celkem 109 611 100,00 % 2 216 225 100,00 %