Odhadovaný počet problémových uživatelů drog

Odhadovaný počet problémových uživatelů drog
Rok: 2016
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti