Odhadovaný počet problémových uživatelů drog

Kraj Vysočina Česká republika
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog
Rok: 2015
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let
celkem 1 000 2,8 46 900 6,7