Odhadovaný počet problémových uživatelů drog

Kraj Vysočina Česká republika
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog
Rok: 2014
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let
celkem 1 300 3,8 47 700 6,7