Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Kraj Vysočina
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 69 898 39,20
- pro nemoc 60 160 33,70
- pro pracovní úraz 2 828 1,60
- pro ostatní úraz 6 910 3,90