Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Česká republika
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 1 707 513 36,60
- pro nemoc 1 510 877 32,30
- pro pracovní úraz 47 491 1,00
- pro ostatní úraz 149 145 3,20